Fodervard

 

 

Det händer emellanåt att jag har behov av en fodervärd .....

 

Att vara fodervärd

Att vara fodervärd innebär att du får ta hand om en lovande valp åt uppfödaren, som kanske inte har plats för ytterligare en hund. Du kan på så sätt få en hundvalp utan att behöva betala något till uppfödaren, som i sin tur får viss rätt att använda hunden i avel.

Fodervärdshunden får hos mig gratis ”hundpensionat”  Under den tid hon är fodervärdshund, efter det att fodervärdsavtalet är uppfyllt kommer jag i mån av tid och möjlighet ta emot er hund till normal hundpensionats taxa.

 Läs gärna mer om att vara fodervärd hos svenska kennelklubben:

http://www.skk.se/kopahund/att-kopa-hund/funderar-du-pa-att-skaffa-hund/att-vara-fodervard/